SERMÓNS
Sermón de Duarría

PARRAFEOS
Alá cando era bon mozo
Romance do afiadore
Parrafeo de Saturno e Lionor
Romance de Rufina

SUCESOS
El hombre secuestrado en una cuadra, durante dos años, por su malvada mujer
Copla dos Guardias

CRIMES E ASESINATOS
A violación de Filomena
Cantar de cego de Villacastelo
Soy una pobre mujer

HISTÓRICOS
Los fusilamientos de Jaca

PICARESCAS E MOI POPULARES
Meu muiño non moe pra todos
Historia de Manuel Do Campo
A gaita de Cristovo
Romance de Xan Guindán
Romance do cura e a criada

TEMAS VARIOS
As trampas das mulleres
A capadura das mulleres
Un pobrecito gallego
Léveme San Pedro se non é verdá.