Nos tempos de María Castaña
Os vellos e o Raposo

Se Dios quere
O Catecismo
Os dous namorados e a cabra
Amigos si, pero...
Mal can
O Teléfono público
Os Astrónomos americanos
¿Para quén cucou o cuco?