Noticias

Los datos de la EPA reflejan un descenso de 16.200 parados en Galicia y un incremento de 23.900 nuevas ocupaciones, según el IGE

La Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE, refleja que el paro baja en Galicia en 16.200 personas y se incrementa la ocupación en 23.900. La comunidad gallega registra, en relación con el trimestre anterior, un descenso del 7,25% en la cifra de desempleados hasta situarse en un total de 206.700. La tasa de paro juvenil cae al 27.9% y, por territorios, los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Lugo presentan las mayores tasas de ocupación.

Nota de prensa del Instituto Galego de Estatística (IGE):

No terceiro trimestre de 2016 a poboación galega de 16 ou máis anos situouse en 2.349.300 persoas, das cales 1.264.600 clasifícanse como activas, o que sitúa a taxa de actividade no 53,8%. Con respecto ao trimestre anterior, o número de activos aumenta en 7.700 persoas e a taxa de actividade tres décimas. Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, o número de activos aumenta en 2.700 persoas e a taxa de actividade increméntase tres décimas.

Por sexo, a taxa de actividade masculina aumenta catro décimas con respecto ao segundo trimestre de 2016 e sitúase no 59%. A taxa de actividade feminina aumenta dúas décimas e acada o 49%.

A ocupación aumenta en 23.900 persoas no terceiro trimestre de 2016 respecto á cifra do trimestre anterior e sitúase en 1.057.900 persoas ocupadas. A taxa de ocupación aumenta un punto porcentual neste trimestre, ata o 45%. Nos últimos doce meses o número de ocupados aumentou en 18.900 persoas, o que supón unha suba do 1,8% en termos relativos.

Por sexo, neste trimestre aumenta tanto a ocupación masculina como a feminina: o número de ocupados varóns aumenta en 13.900 persoas respecto ao segundo trimestre do ano 2016 e a ocupación das mulleres aumenta en 10.000 persoas. En termos de taxas, isto tradúcese nunha subida da taxa de ocupación masculina de 1,3 puntos e de oito décimas na feminina.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2015, o número de homes ocupados aumenta en 7.300 persoas (un 1,3%), mentres que o de mulleres ocupadas faino nun 2,4%.

Atendendo aos sectores de actividade económica (segundo a CNAE 2009), o número de ocupados nos servizos aumenta en 10.100 persoas no trimestre e sitúase en 746.300 persoas. O sector primario aumenta en 5.500 empregos con respecto ao trimestre anterior e a industria 8.200. A ocupación na construción, pola súa banda, non varía con respecto ao segundo trimestre do ano 2016.

Con respecto ao mesmo trimestre de 2015, a ocupación na agricultura e pesca medra un 13,1%, na industria un 1,3% e nos servizos un 1,2%; pola contra, no sector da construción a ocupación diminúe un 1,1% entre o terceiro trimestre de 2015 e o actual.

En Galicia había 837.900 asalariados no terceiro trimestre de 2016, 608.300 con contrato indefinido e os 229.600 restantes con contrato temporal. Con respecto ao trimestre anterior rexístranse 6.300 asalariados máis con contrato indefinido, o que supón un aumento do 1%. O número de asalariados suxeitos a un contrato temporal aumenta en 20.700 persoas (o que supón, en termos relativos, unha subida do 9,9% con respecto ao segundo trimestre de 2016). No que respecta á variación interanual, os asalariados con contrato indefinido aumentaron un 2,1% e os asalariados con contrato temporal un 1,7%.

A taxa de temporalidade, calculada como a porcentaxe de asalariados con contrato temporal sobre o total de asalariados, aumenta 1,6 puntos neste trimestre, ata situarse no 27,4%.

No terceiro trimestre de 2016 en Galicia había 206.700 persoas en paro, 16.200 menos que no trimestre anterior. A taxa de paro diminúe 1,4 puntos ata o 16,3%.

Con respecto ao terceiro trimestre do ano 2015, o número de parados e paradas baixa en 16.100 persoas (un 7,2%) e a taxa de paro 1,4 puntos.

Por sexo, con respecto ao trimestre anterior, diminúe tanto o paro masculino coma o feminino: o número total de homes parados sitúase en 104.300 persoas (9.400 menos que hai tres meses) e o de mulleres é de 102.500 persoas (6.800 mulleres menos en paro). A taxa de paro masculina diminúe, en consecuencia, 1,5 puntos porcentuais e a feminina 1,2 puntos, situándose a primeira no 15,7% e a segunda no 17,1%.

No tocante á variación interanual, o número de parados entre o sexo masculino diminúe en 6.300 persoas (un 5,7% menos), e o volume de paradas en 9.800 persoas (un 8,7% menos que hai un ano).

No terceiro trimestre de 2016, o número de fogares nos que todos os seus membros activos están en paro diminúe en 3.600 unidades e sitúase en 72.100. Respecto ao terceiro trimestre de 2015 esta tipoloxía de fogares cae un 1,4%.

Pola súa banda, o número de fogares nos que todos os seus membros activos son ocupados aumenta en 13.500 unidades. O número de fogares nesta situación é de 570.100. En relación co mesmo trimestre do ano anterior hai 16.300 fogares máis nesta situación, o que supón unha suba do 2,9% en termos relativos.

Dos 326.800 mozos galegos de entre 16 e 29 anos, 126.600 (o 38,7%) están ocupados, 49.000 (o 15%) parados e os 151.200 (o 46,3%) restantes son inactivos.

A taxa de ocupación deste colectivo sitúase no 38,7% no terceiro trimestre de 2016. Con respecto ao trimestre anterior aumenta 4 puntos e con respecto ao mesmo trimestre do ano 2015 medra 5 décimas.

A taxa de paro xuvenil diminúe durante o trimestre 5,6 puntos ata situarse no 27,9%. En comparación co terceiro trimestre de 2015 diminuíu 1,7 puntos. No terceiro trimestre de 2016, o 77,6% dos ocupados de entre 16 e 29 anos ten xornada completa. Con respecto ao segundo trimestre de 2016, aumenta tanto o número de mozos ocupados a xornada completa (un 13,3%) coma o de mozos ocupados a xornada parcial (un 4,4%). Con respecto ao terceiro trimestre de 2015 prodúcese unha suba do 0,9% nos mozos ocupados a xornada completa e unha caída do 8,4% para os que teñen xornada parcial. Dos 114.900 asalariados existentes neste trimestre de entre 16 e 29 anos, o 36,6% está vinculado á empresa por medio dun contrato indefinido. O número de mozos con contrato indefinido aumentou un 3,2% respecto ao trimestre anterior e un 2,2% respecto ao mesmo trimestre do ano anterior. O número de mozos asalariados con contrato temporal medrou un 19,3% respecto ao trimestre pasado e un 4,1% respecto ao mesmo período de 2015. A taxa de temporalidade para o colectivo dos mozos e mozas de entre 16 e 29 anos sitúase no 63,4%.

Se comparamos os datos dos sete grandes municipios galegos, observamos que Santiago e Lugo son os que presentan as maiores taxas de ocupación (53,5% e 52,7%, respectivamente) no terceiro trimestre de 2016. Ferrol é o concello coa menor taxa de ocupación (30,5%) e con maior taxa de paro (27,8%).

A Enquisa de poboación activa (EPA) é unha investigación por mostraxe, continua e dirixida ás vivendas familiares que o Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza desde 1964. En xullo de 2008 firmouse un convenio de colaboración entre o INE e o Instituto Galego de Estatística (IGE) para a duplicación da mostra no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia.

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de CC.OO.-Galicia:

O Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia pídelle á Xunta «medidas axeitadas» para que os postos de traballo creados no verán se convertan en «estables e con dereitos». A secretaria de Emprego do sindicato, Maica Bouza, coida que o Executivo autonómico debe habilitar os mecanismos necesarios a través dunha «verdadeira» política na materia que converta en estruturais os postos de traballo conxunturais. Cómpre sinalar que, segundo a enquisa de poboación activa (EPA) que hoxe coñecemos, a maior parte do traballo creado foi temporal e asociado aos servizos.

A sindicalista afirma que o paro segue a ser o «principal problema» da economía galega. Ademais, cualifica como «socialmente inasumible» que en Galicia haxa 206.700 persoas sen traballo, segundo a EPA, das cales o 45 % levan procurando un emprego dous ou máis anos. En opinión de Bouza, ter un emprego é garantía de contar con protección social, algo difícil cos postos de traballo actuais, sen case dereitos asociados.

Por este motivo, a secretaria de Emprego de CCOO coida que unha das primeiras medidas que deberá aplicar Alberto Núñez Feijóo, tras a toma de posesión como presidente, é a recuperación da Consellaría de Traballo, para que a Xunta poida desenvolver políticas de emprego «de maneira máis eficaz».

Nota de prensa del Gabinete de Comunicación de UGT-Galicia:

Dende UGT-Galicia denúnciase que estase consolidando o binomio emprego-pobreza con 72.100 fogares con todos os activos no paro; 34.800 vivendas nas que xa non hai perceptores de ingresos; cunha taxa de paro entre os máis mozos que xa se achega ao 40 por cento; unha taxa de temporalidade elevadísima que xa supera o 27 por cento; con 123.000 parados de longa duración; e unha taxa de parcialidade involuntaria que xa se sitúa no 63 por cento.

Á vista destes datos é evidente que a recuperación do emprego, tanto en Galicia como no resto do Estado, é só en termos cuantitativos, estacional e precaria. As medidas do Goberno, centradas nunha reforma laboral lesiva e inxusta para os cidadáns, lonxe de corrixir a dualidade do mercado laboral, están estendendo a precariedade e a desigualdade.

Para UGT-Galicia, a recuperación do mercado de traballo deste Goberno é irreal. É necesario un plan de choque polo emprego que implemente políticas activas dende o público, así como, a protección das persoas, tendo como obxectivo crear empregos de calidade e con dereitos e derrogar a reforma laboral.

O Sindicato considera imprescindible un cambio de rumbo das políticas neste país, apostando por factores que permitan á economía crecer a medio e longo prazo e que mellore as rendas dos traballadores. Só así conseguirase encarar a recuperación de xeito sostible e diminuír os niveis de desigualdade e pobreza.

R., 2016-10-27

Actualidad

Foto del resto de noticias (cig_campana_dereitos_profes.jpg) CIG-Ensino recorrerá todos los centros educativos durante el segundo trimestre del año para sacar de nuevo a la luz la necesaria "restitución de los derechos arrebatados" a los docentes con la excusa de la crisis económica. La campaña persigue avivar el debate entre el profesorado sobre los recortes aplicados en la última década y que CIG recoge en 10 medidas concretas para su restitución.
Foto de la tercera plana (cdg_caminos.jpg) El Centro Dramático Galego (CDG) y ButacaZero presentan en Santiago de Compostela su coproducción #camiños: un "collage escénico" que da voz a la "generación millenial" y que reflexiona sobre la identidad gallega. Escrito por Esther F. Carrodeguas y dirigido por Xavier Castiñeira se representa en la sede compostelana del Centro Dramático Gallego (CDG) desde el jueves 25 al domingo 28 de enero de 2018.

Notas

As novelas Leonardo e os fontaneiros e Anagnórise contarán este ano con cadansúa adaptación teatral a cargo de Ubú Teatro e Limiar Teatro, que tamén levará a escena a vida de María Victoria Moreno. A editorial Galaxia promove as pezas dentro da súa programación co gallo do Día das Letras Galegas dedicado á autora, fundadora e codirectora da súa colección infantil, Árbore.
A Deputación Provincial impulsa con 350.000 euros a promoción de Lugo como cidade universitaria e a progresiva internacionalización do Campus Terra da USC, así como a captación de novo alumnado a través da habilitación dun plan de bolsas orientado a cubrir gastos de matrícula, a oferta de posgraos oficiais, a docencia semipresencial a través da unidade e-Terra, a divulgación científica ou prácticas de campo.
ACTUALIDAD  
PORTALES  
SERVICIOS  
ENLACES  

RSS Válido

PUBLICIDAD
ACTUALIDAD GALICIADIGITAL
Blog de GaliciaDigital
PUBLICIDAD
Deputación de Ourense
PROMOCIÓN
PUBLICACIONES
Publicaciones
Publicaciones Amencer
Revista Egap
Obradoiro de Artesania